RESMİ KURUMLAR
HAVA DURUMU

                SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Dışarıdan tutuklu/hükümlüye nasıl eşya gönderebilirim?

CEVAP 1.Kargo İle: PTT aracılığı ile (lacivert ve yesil renkler hariç) Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü VAN adresine gönderebilirler. Özel kargo ile gelen koliler kabul edilmeyecektir.

2. Ziyaret Sırasında: Ziyaretleriniz sırasında ziyaret kayıt kabul binası içerisinde bulunan Emanet Eşya Memurluğuna getirdiğiniz eşyaları teslim etmeniz mümkündür.

3. Hükümlü tutuklulara verilmek üzere alınacak giyim eşyalarının miktarı

Soru: Avukat görüş saatleri ne zaman yapılmaktadır?

CEVAP: Hükümlüler avukatı ile çalışma saatleri içinde, tutuklular ise 24 saat içinde istenilen saatte, avukat görüş mahallinde, konusulanların duyulamayacagı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, görüştürülür.

Soru: Kapalı görüşten kimler faydalanabilir?

CEVAP Ziyaret Yönetmeliği bölümünden faydalanabilrsiniz. tıklayınız.

Soru: Açık görüşten kimler faydalanabilir?

CEVAP Ziyaret Yönetmeliği bölümünden faydalanabilrsiniz. tıklayınız.

Soru: Yakınıma yiyecek içecek getirebilirmiyim ?

CEVAP Adalet Bakanliginin ilgili genelgesinde belirtildigi üzere Hükümlü ve Tutuklular kendilerine verilen iase harici ihityaçlarını kurum kantininden temin etmektedirler. Dolayısıyla içeri yiyecek içecek girişi yasaktır. Açık görüş günlerinde hükümlü ve tutuklular daha önceden kantinden temin ettikleri yiyecek ve içecekleri yakınlarıyla görüş yerlerinde tüketebilirler.

Soru: Açık görüş günleri degistirilebilirmi ?

CEVAP: Belirlenen kurallar çerçevesinde açık görüş günleri kurum idaresi tarafindan belirlenmistir. Degistirilemez..

Soru: Telefon görüşmeleri için gerekli evraklar nelerdir?

CEVAP: 1.)TELEFON FATURASININ ASLI (SON DöNEME AIT OLACAK)

2.)VUKUATLI NüFUS KAYDI öRNEGI (FATURA SAHIBININ HüKüMLü VEYA TUTUKLUYLA YUKARIDA BELIRTILEN AKRABALIK DERECESINI BELIRTEN VE NüFUS MüDüRLüGüNDEN ALINAN BELGE.)

3.)NüFUS CüZDANI FOTOKOPISI (FATURA SAHIBINE AIT)

4.)IKAMETGAH ILMUHABERI (FATURA SAHIBINE AIT VEMUHTARDAN)

5.)CEP TELEFONLARI IçIN HATLI ISE FATURA KONTURLU HAT ISE ABONELIK SöZLESMESI

BU BELGELER AÇIK VEYA KAPALI GÖRÜŞ YOLUYLA VEYA POSTA VASITASIYLA CEZA VE INFAZ KURUMLARINA ULASTIRILABILIR.

Soru: Tututklu-Hükümlülerin yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler ?

CEVAP 1.) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.

2.) Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,

b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,

c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,

d) Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,

e) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,

f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,

g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir,

SİTEMİZİ
 
  T.C. Adalet Bakanlığı Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.Site İçeriği Kesinlikle İzinsiz Kaynak Gösterilemez. →Web Master Ahmet CEYLAN← →WebPortal←