Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SAYMANLIK MUHASEBE

  SAYMANLIK - MUHASEBE BİRİMİ


  Kurumun işyurdu çalışmalarını düzenleyerek, atölye- iş kolu açmak, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin muhasebe işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.


  Hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarını düzenli ve eksiksiz bir şekilde karşılamasını sağlamak,
  kurum kantininde satılan malzemeleri 4734 sayılı kanunun 22/a, 22/b, 22/d bentlerine göre tedarik etmek,
  yapılan piyasa araştırmaları ve doğrudan teminlerin mutemetçe değerlendirilip siparişlerin verilmesi
  gelen malzemelerin muayene kabul heyetince kuruma sokulması yasak olan maddeler ve ürünler gözetilerek kuruma mal kabulü yapılması,
  kuruma gelen ürünlerin eksiksiz bir şekilde kurum ticari mallar deposuna girişinin sağlanması işlemleriyapılmaktadır.

  Adres

  Erciş Yolu Üzeri 25. Km Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  432 226 30 11

  Tel: 0432 226 30 11 Fax : 0432 226 30 12

  E-Posta

  van.ftcikisaretadalet.gov.tr