Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  GENEL BÜTÇE - AMBAR

  GENEL BÜTÇE VE AMBAR BİRİMİ

  Kurumumuzun satın alma işlemleri, alınan malzeme ve hizmetin kontrolü, ihale işlemlerini Kamu İhale Mevzuati çerçevesinde yapan birimdir. Ayrıca;


  Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması.
  Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması.
  İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi.
  Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması.
  Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi.
  Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü.
  Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü.

  Görevlerini yerine getirmektedir. 

  Adres

  Erciş Yolu Üzeri 25. Km Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  432 226 30 11

  Tel: 0432 226 30 11 Fax : 0432 226 30 12

  E-Posta

  van.ftcikisaretadalet.gov.tr