Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İNFAZ KALEMİ

  İNFAZ BİRİMİ

  Kurumumuzda barındırılan Hükümlülerin İnfaz işlemlerinin yapılması, tahliye işlemleri, izin, mahkeme, disiplin işlemlerini yerine getiren birimdir.

  Hükümlü ve tutuklu mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması,
  Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması,
  Yoklama, sayım ve tasdiklerinin yapılması,
  Kuruma gelen memurlar, öğrenciler ile yabancı uyrukluların durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi,
  Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması,   
  Hükümlü defteri ve dosyalarının muntazam tutulması,
  Dosya ilamları, fişler, hüviyet, makbuz ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası, ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi,
  Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması,
  Müddet namelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması,
  Hükümlülerin fotoğraflarının çektirilmesi, bunların dosyalarına, yatma planlarına yapıştırılması, hapse çevrilmiş para cezası ilamı varsa infaz için sıraya konması ve infazın bu sıraya göre yapılması, vasilik ilamının alınmasının takibi,
  Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin ve emniyetli hükümlü belgelerinin hazırlanması,
  Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi işleri yerine getirilir.

  Görevlerini yerine getirmektedir. 

  Adres

  Erciş Yolu Üzeri 25. Km Van F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  432 226 30 11

  Tel: 0432 226 30 11 Fax : 0432 226 30 12

  E-Posta

  van.ftcikisaretadalet.gov.tr